Klik op de banner om naar de homepage van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht te gaan


Blaasproblemen bij het konijn

Een konijn is een schoon en zindelijk dier.
De onderkant van een konijn is normaal droog en de haren en huid zijn schoon. Als er een blaasprobleem is kan het konijn urine verliezen en kan er een vieze natte onderkant ontstaan die sterk ruikt.

Het konijn is zindelijk: het maakt in zijn hok een toiletplaats en plast en poept alleen daar. Als een konijn een blaasprobleem heeft wordt hij of zij vaak onzindelijk en plast door het hele hok, en soms zelfs buiten het hok.

Blaasontsteking: symptomen

  Urinebrand door een blaasontsteking. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht
 • Onzindelijk - plast overal en niet meer op de vaste plekken, op het "toilet"
 • Vaak kleine plasjes of urine lekken
 • Verkleurde urine
 • Pijnuitingen bij het plassen
 • Persen bij het plassen
 • Natte vieze onderkant met als gevolg een ontstoken huid door urinebrand
 • Een vieze geur / stank kan ontstaan door de vieze onderkant of door de geur van (oude) urine

Om deoorzaak van een blaasontsteking te achterhalen zullen we een lichamelijk onderzoek uitvoeren. We kijken naar de onderkant van het konijn. Zijn de haren en de huid van het konijn fris en schoon of is er een natte vacht met een geïrriteerde rode ontstoken huid? Dit laatste noemen we urinebrand.

We voelen de buikholte na met speciale aandacht voor de blaas: is de blaas klein of groot en voelt hij zacht of hard aan. Ook zullen we de plasbuis navoelen of daar geen steen te voelen is.

We zullen eerst de urine onderzoeken, indien nodig aangevuld met een bloedonderzoek. Ook kan het nodig zijn om een röntgenonderzoek en/of echo van de blaas te doen.

Oorzaken van een blaasontsteking

 • Er kan een bacteriele blaasontsteking aanwezig zijn
 • Er kan een nierprobleem zijn
 • Er kan een overloopblaas aanwezig zijn
 • Er kan een PuPd = overmatig veel drinken en plassen aanwezig zijn met urine verlies
 • Er kan zand in de blaas (= sludge) aanwezig zijn
 • Er kan een blaassteen zijn (maar er kan ook een nier, ureter of urethrasteen aanwezig zijn)
 • Er kan een tumor van de blaas of zelfs een baarmoedertumor aanwezig zijn

  Hieronder zullen we deze aandoeningen toelichten en laten zien waar je er verder over kunt lezen.

  De urine van het konijn kunnen we onderzoeken

  Diagnose van een blaasontsteking

  Urineonderzoek speelt een belangrijke rol bij het vinden van de oorzaak van een blaasprobleem.

  Een eigenaar kan urine meenemen voor onderzoek of we laten het konijn in onze opname plassen. Ook kunnen we manueel urine opvangen: hierbij drukken we urine uit de blaas. Tot slot kunnen we de blaas aanprikken dit heet cystocentesis.

  In eerste instantie kijken we naar de kleur en helderheid van de urine.
  Normale konijnen urine is lichtbruin tot gelig van kleur en de urine is vaak licht troebel.

  Macroscopisch urine bekijken. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Als de urine erg helder is dan is er een heel laag SG van de urine - er zijn weinig deeltje ten opzicht van vocht in de urine. In dit geval wordt er veel gedronken en geplast.
  Als de urine heel troebel is dan is het SG heel hoog en wordt er weinig gedronken en geplast.

  Het soortelijk gewicht of het SG van de urine

  Bij het konijn is het normale SG 1.003 - 1.036 volgens de literatuur. Dit is een veel bredere marge dan die bij een hond of een kat. Ook worden veel lagere waardes gemeten. Het is lastig om alleen met het SG een uitspraak bij het konijn te doen over een evt oorzaak!

  Wat ons opvalt aan de hand van het SG bij een konijn, dat je dit in bepaalde groepen moet indelen:

 • SG van 1.003-1.010; dan is er vaak sprake van E. cuniculi in de nieren of stress / verveling
 • SG van 1.010-1.016; dan is er vaak sprake van nierfalen
 • SG van 1.015-1.035; normale urine
 • SG van meer dan 1.035; dan is er vaak sprake van blaaszand of stenen

  Het sg van de urine geeft ons al snel een aanwijzing naar welk probleem we moeten gaan zoeken. Als je hier meer over wil lezen kijk op onze pagina over veel drinken en veel plassen bij het konijn:
  Lees verder over PuPd bij het konijn ....

  Tijdens het urineonderzoek wordt de urine chemisch nagekeken met behulp van een urinestick of auctio micro urine analyser beoordeeld.
   Waar testen we de urine op?
  • Zuurgraad of pH => die is bij een konijn hoog. De pH is basisch: 7,5 - 9.
  • Glucose => in normale urine komt dit niet voor
  • Eiwitten => normaal zit er een spoortje eiwit in de urine
  • Bloed => normale urine bevat geen bloed
  • Eiwit creatinine ratio. Als deze hoog is is dit een aanwijzing voor een bacteriele infectie!

  Ook kunnen we er voor kiezen om een bacteriologisch onderzoek van de urine uit te voeren. Of om de urine met een microscoop in detail te gaan bekijken.

  Als je meer over het urineonderzoek wil lezen kijk op onze pagina over veel drinken en veel plassen bij het konijn: we zullen naar voren brengen dat rode urine niet altijd door bloed wordt veroorzaakt. Wat valt er te zeggen als er suiker / glucose in de urine aanwezig is? Waar kan dat op wijzen?
  Lees verder over urineonderzoek bij het konijn ....

  Veel drinken en veel plassen ....
  Als een konijn veel drinkt en veel plast dan noemen we dit PuPd. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken: stress, E. cuniculi of een nierprobleem. Dit kan een beetje meer drinken zijn tot heel veel meer drinken dan normaal: het lijkt wel alsof het konijn alleen maar bezig is met water drinken! Met behulp van urine- en bloedonderzoek kunnen we kijken of er sprake is van een nierprobleem of dat er een ander probleem speelt.

  NB: bij veel drinken en veel plassen kan er een blaasprobleem en/of urinebrand aanwezig zijn, maar dit is niet altijd het geval. Er is vaak ook ondanks veel drinken en plassen een zindelijk konijn met een schone droge achterkant.

 • PuPd kan veroorzaakt worden door een bacteriele infectie van de nieren. In de meeste gevallen ontstaat er een nierbekkenontsteking of pyelonefritis vanuit een blaasontsteking.

  Lees verder over PuPd door nierfalen bij het konijn ....

 • PuPd kan ontstaan door E. cuniculi. Dit is een protozoaire ziekte die nierschade veroozaakt of het dorstcentrum in de hersenen aantast. Hierdoor gaat een konijn veel drinken en plassen.

  Lees verder over PuPd door E. cuniculi ....

 • PuPd kan ontstaan door stress of pijn. Hierdoor gaat een konijn veel drinken en plassen.

  Lees verder over PuPd door stress of pijn onderaan deze pagina ....

  Met een röntgenfoto de blaas nakijken ....
  Met behulp van een röntgenfoto kun je goed in beeld krijgen of een konijn last heeft van blaasstenen of blaaszand. De steen of het zand bestaat uit calcium (met vaak carbonaat) of andere mineralen. Dit calcium is goed op een röntgenfoto te zien - er is een witte steen of een met zand gevulde blaas zichtbaar op de foto.

  Diverse konijnen met blaaszand op een rontgenfoto. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  "Zand" in de blaas door weinig drinken en plassen ....

  Als een konijn teveel konijnenvoer (biks) en ander energierijk voer eet krijgt het teveel calcium binnen. Normaal neemt een konijn calcium op in het gebit en de botten, maar daar zit een maximum aan. Het overtollig calcium wordt als calciumkristallen in de urine uitgescheiden. Bij deze konijnen is een hoog SG van de urine te zien. Er wordt te weinig gedronken en geplast en de urine is troebel. Als er geplast wordt kan er echt een kalkrest overblijven als de urine opgedroogd is.

  Er kan een beetje blaaszand aanwezig zijn maar de blaas kan ook sterk gevuld zijn met sludge.
  Dit zand ligt zwaar op de 'maag' en kan pijn en ongemak geven. Een konijn kan zicher echt rot door voelen en hierdoor zijn eetlust verliezen: er kan een stille darm ontstaan door blaaszand.

  Symptomen van blaaszand - Minder eetlust - een stille darm - met weinig of geen keutels
  - Urine lekken: de overvulde blaas kan niet samen trekken en er lekt urine
  - Urinebrand: een natte vieze stinkende onderkant door het lekken van de urine
  - Persen en pijnuitingen bij het plassen
  - Troebele urine die ingedroogd calcium neerslag laat zien
  - Verkleurde rode urine door irritatie van de blaaswand

  Diverse konijnen met blaaszand op een rontgenfoto. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Op de rontgenfoto's is de witte blaas te zien. Dit komt doordat de blaas vol met "zand", neergeslagen calcium kristallen zit. We spoelen bij deze konijn de blaas onder sedatie schoon: door middel van een katheter zijn de kristallen uit de blaas gespoeld met veel fysiologische zoutoplossing. Op de foto kan je de uitgespoelde blaasinhoud duidelijk herkennen als zand.

  Blaaszand uit de blaas gespoeld. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht Blaaszand uit de blaas gespoeld. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Nadat we de blaas hebben uitgespoeld onder een lichte verdoving kan het konijn naar huis met aangepast voedings advies en medicijnen. We gaan proberen om te voorkomen dat het blaaszand zich weer gaat vormen in de blaas!

  Lees verder over blaaszand bij konijnen ....

  Blaastenen bij het konijn ....

  Een konijn met blaasstenen heeft vaak relatief milde blaasklachten: het probleem is er wel maar het konijn voelt zich net niet lekker. Echter er kan ook een groot probleem ontstaan indien de steen in de blaashals of plasbuis komt en deze verstopt raakt. Door deze verstopping kan de urine niet uitgeplast worden en wordt de blaas heel groot.
  Een konijn met blaasklachten wordt vaak eerst met een pijnstiller en antibioticum behandeld. Vaak gaat het dan weer even beter. Het blaasprobleem komt vaak snel weer terug en/of het konijn blijft ondanks de medicijnen blaasklachten houden.

  Symptomen van blaasstenen:
  - Minder eetlust
  - Pijnuitingen
  - minder lekker zijn
  - Bloed bij de plas
  - Vaak heldere urine, de kristallen klonterne tot een steen er ontstaat geen blaaszand

  Indien we een blaasontsteking behandelen en een konijn blijft klachten houden ondanks de ingestelde therapie, dan is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. We kunnen dan een röntgenfoto en/of een echo laten maken. Op een röntgenfoto zijn blaasstenen goed te zien. Omdat er calcium in de steen zit komen ze mooi in beeld op een röntgenfoto.
  We zullen diverse konijnen laten zien waarbij er duidelijk stenen aanwezig waren in de blaas of in de plasbuis.

  Met een rontgenfoto kun je blaasstenen goed in beeld krijgen

  Als er een blaassteen aanwezig is kan deze niet met voer worden opgelost zoals dat bij een kat kan. We zullen door middel van een operatie of met behulp van een endoscoop (een kijkbuis) deze steen of stenen moeten verwijderen. Met een cystoscopische behandeling (= een endoscoop in de blaas) kunnen we bij een vrouwelijk konijn in de blaas de stenen opzoeken en met een netje vastpakken en weghalen uit de blaas. Een konijn knapt zeer snel op na een dergelijke behandeling.

  Met endoscoop kun je blaasstenen goed in beeld krijgen en verwijderen

  Daarna behandelen we met medicijnen en geven advies over voeraanpassingen om te voorkomen dat het probleem terug komt.

  Lees verder over de blaasstenen bij het konijn ....

  Macroscopisch is er bloed bij de urine. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Tumor of ontsteking van de baarmoeder ....
  Een baarmoedertumor bij het konijn. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht Bij sommige vrouwelijke konijnen is de urine zelf niet zozeer rood gekleurd. Het is meer zo dater bloed en slijm op of naast de urine ligt. In dat geval is het probleem vaak een ontsteking of tumor van de baarmoeder.

  De baarmoeder kan vergroot aanvoelen en het konijn kan er echt last (pijn) van hebben. Op de röntgenfoto kan er een verkalking op de plek van de baarmoeder zijn. Het is ook belangrijk om de borstholte na te kijken om te zien of er uitzaaiingen in de longen zichtbaar zijn.

  Om te voorkomen dat een vrouwtjeskonijn (voedster) op latere leeftijd baarmoedertumoren krijgt adviseren wij om haar te laten steriliseren.

  Tumoren van de blaas ....
  Een andere oorzaak voor bloed in de urine is een tumor van de blaas. Als er geen afwijkingen, zoals een blaassteen, op een röntgenfoto te zien zijn is het goed om aan een tumor te denken. Door middel van een echo kan een tumor aangetoond worden. ook kunnen er tumoreuze cellen in de urine worden aangetroffen. Gelukkig komt een blaastumor maar heel zelden voor.

  Blaasproblemen bij het konijn ....
  Bij de meeste blaasproblemen gaat het gelukkig maar om een simpele blaasontsteking. Soms is er wat anders aan de hand bij het konijn en zullen we daar door uitgebreid onderzoek hier achter moeten komen.
 • We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

  Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

  Klik hier om naar onze bibliotheek te gaan, ideaal om even snel informatie te vinden Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

  Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan