Klik op de banner om naar de homepage van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht te gaan


Blaasproblemen bij het konijn

Een konijn is een heel zindelijk dier: het maakt in zijn hok een toiletplaats en plast en poept alleen daar. Als een konijn een blaasprobleem heeft wordt hij of zij vaak onzindelijk en plast door het hele hok, en soms zelfs buiten het hok. Ook heeft de urine dan vaak een afwijkende kleur als gevolg van bloedbijmenging.

Rode urine is niet altijd bloed
Een konijn dat rode of oranje urine heeft heeft echter niet altijd bloed bij de plas, door kleurstoffen in het eten kan de urine ook rood of oranje verkleuren. Het is dus belangrijk om door middel van een urineonderzoek te bepalen of de urine afwijkend is.

Urine onderzoek door middel van een combur stick kan aangeven of er wel of geen bloed in de urine aanwezig is, Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

Oorzaken van bloed in de urine

 • Bacteriele blaasontsteking
 • Nierproblemen
 • Zand in de blaas / Sludge
 • Blaasstenen
 • Tumor van de blaas of een baarmoedertumor

  Hieronder zullen we deze aandoeningen beschrijven.

  Urine onderzoek door middel van een combur stick, Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht Microscoop. Hiermee kan een dierenarts de urine bekijken. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Blaasontsteking:

  Symptomen

  Urinebrand door een blaasontsteking. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht
  • eventueel meer drinken en vaker plassen
  • vaak kleine plasjes
  • rode of oranje urine
  • pijnuitingen of humeurig gedrag
  • langgerekt liggen door de pijn
  • in erge gevallen een ontstoken huid door urinebrand

  Diagnose van een blaasontsteking

  Als u met een konijn met blaasproblemen naar ons toekomt, probeer dan zo vers mogelijke urine mee te nemen. Urineonderzoek speelt namelijk een belangrijke rol bij het vinden van de oorzaak van een blaasprobleem.
  Normale konijnen urine is lichtbruin tot gelig van kleur en de urine is vaak licht troebel.
  Tijdens het urineonderzoek wordt de urine met behulp van een urinestick of auctio micro urine analyser beoordeeld. We testen de urine op:

  • leucocyten => deze horen er niet in te zitten
  • de zuurgraad => die is bij een konijn hoog. De pH is basisch: 7,5 - 9.
  • glucose => in normale urine komt dit niet voor
  • eiwitten => normaal zit er een spoortje eiwit in de urine
  • bloed => normale urine bevat geen bloed
  • het voordeel van de auctio micro meter is dat er ook een eiwit creatinine ratio bepaald kan worden. Als deze hoog is is dit een aanwijzing voor een bacterele infectie!

  Bacteriele blaasontsteking. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Bacteriologisch onderzoek
  Met een microscoop kijken we of we bacterien in de urine zien. Ook zetten we een uricult in om te zien of er bacterien in de urine aanwezig zijn, en nog belangrijker is, als er groei op de uricult is dan sturen we de urine in om na te gaan met een antibiogram (ABG) welk antibioticum we kunnen gebruiken. Het ABG geeft aan waar de bacterien in de blaas gevoelig voor is!

 • Meestal bekijken we de urine ook door een microscoop. Met de microscoop kunnen we bacterien, kristallen en rode bloedcellen in de urine aantonen. Tot slot kunnen we de urine nog met een refractometer nakijken. Met een refractometer bepaal je het soortelijk gewicht (S.G.) van de urine. Dit geeft een aanwijzing of een konijn veel drinkt en daardoor veel plast.

  Een konijn met een blaasontsteking heeft rood verkleurde urine als gevolg van bloed in de urine. Met de urinestick zie je dat er leucocyten en teveel eiwitten in de urine zitten. Onder de microscoop zie je bacterien en rode bloedcellen in de urine.

  Behandeling van een blaasontsteking van het konijn

  Als een konijn een (bacteriele-)blaasontsteking heeft wordt het gedurende 2 weken met een antibioticum behandeld. Ook krijgt het konijn een pijnstiller om de blaas tot rust te brengen. In de meeste gevallen is deze behandeling afdoende. In sommige gevallen is er meer aan de hand dan een simpele bacteriele blaasontsteking. Dan moet er verder onderzoek plaatsvinden om de oorzaak van de klachten te achterhalen.

  Nierproblemen

  Bloedonderzoek door middel van een reflotron. Dierenkliniek Wilhelminapark UtrechtBij een nierprobleem zie je dat het konijn veel meer drinkt dan normaal: het lijkt wel alsof het konijn alleen maar bezig is met water drinken! Met behulp van bloedonderzoek kunnen we kijken of er sprake is van een nierprobleem.

  Nierproblemen bij konijnen kunnen een aantal oorzaken hebben:

 • Een nierprobleem kan veroorzaakt worden door een bacteriele infectie van de nieren. In de meeste gevallen ontstaat er een nierbekkenontsteking of pyelonefritis. Dan is een antibioticum kuur vaak voldoende om het drinken en plassen te normaliseren en de nieren zullen zich herstellen.
 • Een nierprobleem kan ontstaan door E. cuniculi. Dit is een protozoaire ziekte die nierschade veroozaakt. Hierdoor gaat een konijn veel drinken en plassen. lees verder over E. cuniculi ....
 • Bij herhaaldelijke infecties van de nieren kan een zogenaamde schrompelnier ontstaan: normaal nierweefsel wordt vervangen door bindweefsel. Dit trekt samen waardoor de nieren verschrompelen. Dit complex is ook bekend onder de naam Chronische Interstitiele nefritis (CIN). Doordat nierweefsel verloren is gegaan zullen de nieren zich niet meer kunnen herstellen.

 • "Zand" in de blaas

  Als een konijn teveel konijnenvoer (biks) eet krijgt het daardoor teveel calcium binnen. Dit overtollig calcium wordt als calcium-oxalaat kristallen in de urine uitgescheiden. Hierdoor wordt de urine erg troebel. In ernstige gevallen kunnen er zoveel kristallen in de blaas zitten dat het lijkt of er zand in de blaas zit. We hebben een konijn behandeld dat zoveel kristallen in zijn blaas had dat de blaas aanvoelde als een met zand gevulde ballon!

  Blaas gevuld met calcium oxalaten zand op de rontgenfoto, Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht Blaas gevuld met calcium oxalaten zand op de rontgenfoto, Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Op de rontgenfoto's is de witte blaas te zien. Dit komt doordat de blaas vol met "zand", calcium-oxalaten zit.

  Blaaszand uit de blaas gespoeld. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht Blaaszand uit de blaas gespoeld. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  We hebben bij dit konijn de blaas onder sedatie uitgespoeld: door middel van een katheter zijn de kristallen uit de blaas gehaald. Op de foto kan je de uitgespoelde blaasinhoud duidelijk herkennen als zand. Nadat de voeding van het konijn was aangepast is dit probleem niet meer terug gekomen!

  Lees verder over blaaszand bij konijnen die teveel konijnenvoer te eten krijgen ....

  Blaastenen bij het konijn

  Een konijn met blaasstenen blijft ondanks een antibioticum kuur blaasklachten houden. Ook is het konijn vaak pijnlijk. Als een konijn klachten blijft houden ondanks de ingestelde therapie is het noodzakelijk om nader onderzoek te doen. We kunnen dan een rontgenfoto maken. Op een rontgenfoto zijn blaasstenen goed te zien, omdat er calcium in de steen zit.
  We zullen twee verschillende konijnen laten zien waarbij er duidelijk stenen aanwezig waren. Bij het eerste konijn was er 1 grote steen aanwezig. Dit konijn was door een andere dierenarts naar ons doorgestuurd om de blaassteen operatief te verwijderen.

  Grote blaassteen in de blaas van het konijn. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht Grote blaassteen in de blaas van het konijn. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  De steen was bijna net zo groot als een 2 eurocent muntstuk!

  Grote blaassteen uit de blaas van het konijn gehaald.

  Bij het tweede konijn was de blaas gevuld met een groot aantal kleine blaassteentjes. De blaas met daarin de steentjes is op de middelste foto rood omcirkeld. Op de rechter foto zie je dat de stenen na de operatie weg zijn.

  Veel kleine blaasstenen in de blaas van het konijn. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht De blaastenen zijn weg na de operatie. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Tumoren

  Een baarmoedertumor bij het konijn. Dierenkliniek Wilhelminapark Utrecht

  Een andere oorzaak voor bloed in de urine zijn tumoren van de blaas of de baarmoeder. Als er geen afwijkingen, zoals een blaassteen, op een rontgenfoto te zien zijn is het goed om aan een tumor te denken. Door middel van een echo of een kijkoperatie kan een tumor aangetoond worden.

  Om te voorkomen dat een vrouwtjes konijn (voedster) op latere leeftijd baarmoedertumoren krijgt adviseren wij om haar te laten steriliseren.  Bij de meeste blaasproblemen gaat het gelukkig maar om een simpele blaasontsteking. Soms is er wat anders aan de hand bij het konijn en zullen we daar door uitgebreid onderzoek achter moeten komen.
  We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

  Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

  Klik hier om naar onze mobiele of light website te gaan, ideaal om even snel openingstijden en spreekuurtijden te vinden Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

  Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan