Klik op de banner om naar de homepage van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht te gaan

Het gebruik van een niet geregistreerd diergeneesmiddel

Als dierenartsen proberen we altijd een diergeneesmiddel te gebruiken die geregistreerd is voor die bepaalde diersoort. Helaas kan het voorkomen dat er geen geregistreerd diergeneesmiddel voor het dier dat we willen behandelen bestaat. In dat geval moeten we gebruik maken van artikel 22 van het diergeneesmiddelenbesluit en/of de cascaderegeling. We gebruiken dan een diergeneesmiddel dat voor een andere diersoort geregistreerd is.

Als voorbeeld gebruiken we een vlooienmiddel met de werkzame stof selamectine. Dit is voor hond en kat gegeristreerd maar niet voor het konijn of de cavia. Het middel selamectine is in tegenstelling tot andere diergeneesmiddelen of vrije producten (zoals een vlooienmiddel met fipronil) veilig om te gebruiken bij het konijn.

Cascade naar EU model
cascade naar EU model

Diergeneesmiddelenbesluit
Besluit van 18 oktober 2005, houdende regels inzake diergeneesmiddelen (Diergeneesmiddelenbesluit)

  Artikel 22
 • 1. Indien er in Nederland geen diergeneesmiddel beschikbaar is dat is geregistreerd om een bepaalde aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij een dier te genezen, lenigen of voorkomen, is het de dierenarts bij diergeneeskundige noodzaak toegestaan om, in afwijking van artikel 2, eerste lid, van de wet, en met inachtneming van de artikelen 23 en 24, de volgende middelen toe te passen bij een dier en in verband daarmee in voorraad of voorhanden te hebben:

 • 1.a. diergeneesmiddelen die zijn geregistreerd om te worden toegepast bij:
 • 1.a.1.1. andere diersoorten om een aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij een dier te genezen, lenigen of voorkomen,
  of
 • 1.a.1.2. dezelfde diersoort om een andere aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek bij een dier te genezen, lenigen of voorkomen;

 • 1.b. ingeval geen diergeneesmiddelen als bedoeld in onderdeel a beschikbaar zijn:
 • 1.b.1. geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Geneesmiddelenwet,
  of
 • 1.b.2. 2. diergeneesmiddelen die overeenkomstig richtlijn nr. 2001/82/EG in een lidstaat zijn toegelaten om dezelfde of een andere aandoening, ziekte, ziekteverschijnsel, pijn, verwonding of gebrek te genezen, lenigen of voorkomen bij een dier van dezelfde diersoort of:
  - een andere diersoort, ingeval het dier niet voedselproducerend is;
  - een andere voedselproducerende diersoort, ingeval het dier voedselproducerend is.

 • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een persoon die onder de directe verantwoordelijkheid van een dierenarts middelen als bedoeld in het eerste lid toedient.

Het is een heel verhaal geworden, maar het komt erop neer dat als wij als dierenarts de overtuiging hebben dat u dier het diergeneesmiddel nodig heeft ook al is het daar niet voor geregistreerd dan mogen wij het diergeneesmiddel aan uw dier voorschrijven en u mag het vervolgens aan uw dier (konijn, cavia) toedienen.

Voor meer informatie
Lees verder over het Diergeneesmiddelenbesluit in PDF ....
Lees verder over het cascade naar EU model in PDF ....


HOME