Klik op de banner om naar de homepage van Dierenkliniek Wilhelminapark in Utrecht te gaan


cataract of uveitis door E. cuniculi

Indien een konijn opeens een witte verkleuring van de lens (= cataract) krijgt of wolkerige verdikkingen of massieve verdikking in de voorste oogkamer (= Phacoclastische uv´tis) heeft moet er aan E. cuniculi worden gedacht.

Verticale besmetting = al in de baarmoeder opgelopen ....
Een konijn kan besmet worden via de urine van andere konijnen, maar ook al als het nog in de baarmoeder zit. Dit laatste noemen we een verticale besmetting. Als de E. cuniculi protozoa in het oog terecht komen kunnen ze zich in de lens nestelen. Hier kunnen de parasieten jaren lang zonder problemen aanwezig zijn. Ze zijn zo klein dat het konijn er gewoon langs kan kijken.

Lensverkleuring of cataract ....
Als er een stress moment optreedt in het leven van een ge´nfecteerd konijn dan kunnen de parasieten uit de latente fase komen en overgaan naar het acute infectiestadium. Hierbij gaan de parasieten zich sterk vermeerderen en ontstaat er een ontstekingsreactie van het lichaam hierop. In het oog is dit zichtbaar als een wit verkleuring van de lens, vaak begint het klein en wordt het steeds erger totdat de hele lens wit verkleurd is. Ook kan de lens openbarsten zodat de infectie zich naar het hele oog kan uitbreiden.

Een paar dagen na de vaccinatie ontstond er witting in de lens, cataract, tgv E. cuniculi

Wat zijn de stress momenten: vaccinaties, operaties, ziektes, verhuizingen of vakanties. Onderstaande konijnen hadden bijvoorbeeld een paar dagen na de operatie een witting in de lens gekregen. Opeens ontstond er een streep in het oog. We konden deze met medicijnen tot staan brengen.

Van een beetje tot hele erge cataract ....
De witting van de lens kan heel klein zijn tot zo erg zijn dat de complete lens wit is geworden. Op de middelste foto op de onderste rij ziet u een lens die met een operatie verwijderd is.

konijnen met cataract, tgv E. cuniculi

De lens kan te groot groeien ....
Als parasieten zich in de lens blijven vermeerderen wordt deze steeds groter of kan zelfs open barsten.

konijn met cataract, tgv E. cuniculi

DDX van cataract ....
Andere oorzaken van cataract kunnen bij honden en katten ouderdom en suikerziekte zijn, echter suikerziekte hebben wij bij konijnen nog niet opgemerkt. We hebben zelf, maar ook in de literatuur nog geen konijn met bewezen suikerziekte gevonden. Een lens verkleuring ten gevolge van ouderdom kan natuurlijk wel voorkomen.

konijnen met cataract tgv ouderdom

Een mooie overgang cataract naar phacoclastische uveitis tgv e. cuniculi
Bij het konijnen oog hieronder is een lensverkleuring maar ook een witte wolkering aan de voorzijde van de lens door de pupil in de voorste oogkamer te zien.

konijn met cataract en phacoclastische uveitis tgv E. cuniculi

Uveitis of een verdikking of wolkering in het oog ....
Een andere uitingsvorm is dat er in de voorste oogkamer een wittig wolkje of meerdere wolkjes te zien zijn die via de pupil naar de voorste oogkamer komen. Deze witting kan steeds groter worden. Als er niets aan gedaan wordt zal de woekering steeds erger worden en kan het oog zelfs naar buiten openbarsten.

Deze wolkering wordt een phacoclastische uveitis genoemd. De E. cuniculi die in de lens aanwezig is begint te groeien en dan scheurt de lens open en plopt de woekering in de voorste oogkamer.

konijnen met uveitis door e. cuniculi een phacoclastische uveitis die zichtbaar is in de voorste oogkamer

DDX van uveitis ....
Andere oorzaken van een dikte in de voorste oogkamer of uveitis kunnen een bacteriŰle infectie (= uve´tis) of een tumor zijn. Een bacteriŰle infectie kan door een wondje bv een kattennagel ontstaan en daarom geven we antibioticum bij de behandeling, omdat je nooit met zekerheid weet wat de oorzaak is. We hebben wel al enkele konijnen met een tumor in het oog gehad, de enige oplossing die je dan kunt bieden is het oog eruit halen.

konijnen met uveitis door e. cuniculi

Een ander voorbeeld van een konijn met uve´tis:

uveitis bij een konijn door E. cuniculi

Een praktijk voorbeeld uit 2008 ....
Bij onderstaand konijn hadden we in eerste instantie niet door wat er speelde, we dachten zelf eerder aan een bacteriŰle ooginfectie en behandelden het konijn met oogzalf en een nsaid en antibioticum. Het oog werd niet beter en we hebben het konijn naar een oogspecialist doorgestuurd en kregen een verrassende uitslag terug.

Wolkering in het oog door e. cuniculi

Oogspecialist
Uitslag: beiderzijds ernstige uve´tis, in iris voorste oogkamer wit weefsel, geen purulent materiaal. Tumor niet uit te sluiten. Oog links is hetzelfde proces, echter veel erger, cornea steekt uit door massa materiaal. Geen pupilopening meer. Oogdruk is goed. Prognose links is slecht. Advies: Dexamethason ipv Terracortril oogzalf, antibioticum en metacam doorgaan. En bloedonderzoek uitvoeren.

We hebben onze literatuur over konijnen erbij gepakt en kwamen tot de ontdekking dat we met zeer grote waarschijnlijkheid aan een infectie met E. cuniculi moesten denken.

In de literatuur is te vinden dat een behandeing snel ingezet moet worden

Het oog proberen te behouden ....
We zullen met medicijnen proberen het oog te behouden, of nog beter het oog te laten genezen.

We zijn de behandeling met dexamethason « oogdruppels gestart en daarbij de metacam en het antibioticum doorgezet i.c.m. Panacur. Het rechteroog was na een paar weken geheel genezen.

In de literatuur is ook te vinden dat deze behandeling geadviseerd wordt en wel zo snel mogelijk na het ontstaan van symptomen.

De wolkering in het rechteroog is na een paar weken genezen van de E. cuniculi

Het linkeroog was helaas niet te redden en werd steeds erger, deze hebben we uiteindelijk eruit moeten halen.

De zwelling in he oog is zo erg geworden dat de lens naar buiten wordt gedrukt

Enucleatio bulbi of het verwijderen van een oog ....
Indien een oog niet te redden is dan zullen we het net als bij een hond of een kat in zijn geheel verwijderen. De operatie is bij een konijn wel moeilijker uit te voeren want er zit een grote veneuze plexus achter het oog. Als je deze raakt dan kan er een grote bloeding ontstaan. Als je tijdens de operatie hier bewust van bent dan is de operatie goed uit te voeren.

Hoe gaat de operatie in zijn werk ....
Het konijn krijgt een verdoving met injectie en gasanesthesie. Het oog wordt dichtgehecht. De haren worden weggeschoren, de huid wordt schoongemaakt, ontsmet en gedesinfecteerd. Daarna wordt er een snede rondom de oogleden gemaakt en worden de oogbolspieren die aan het oog vast zitten los geprepareerd. Er wordt opgelet dat de operatie vlak bij de oogbol blijft, want dan kom je niet in de buurt van de veneuze plexus. Als het oog volledig vrij is dan wordt er een klem om de oogzenuw en het bloedvat geplaatst en worden deze doorgeknipt waarna het oog in zijn geheel uit de oogkas te halen is. Als de Harderse klier van het 3e ooglid erg groot of ontstoken is dan wordt deze ook weggehaald. Hierna worden de oogleden in 2 lagen dichtgehecht, op het laatste moment wordt de klem van het bloedvat gehaald. Hierna mag het oog vol bloed stromen als de laatste hechtingen gezet zijn. Als er een bloedprop achter het oog komt dan blijft het dicht gehechte oog mooier staan. Als er haren weer aan gegroeid zijn dan is het net alsof het oog dicht is en niet dat het verwijderd is. Na 2 weken halen we de hechtingen eruit.

konijn oog verwijderen

Alternatief van het weghalen van het oog: cornea openmaken en het probleem wgehalen ....
De laatste jaren hebben we ook een alternatief van het verwijderen van e oog uitgevoerd. Als er een witting in de voorste oogkamer aanwezig is die de cornea naar buiten drukt. Dan kunnen we deze phacoclastische verdikking weghalen.

We zorgen dat het oog open blijft en openen de cornea

We hebben met medicijnen geprobeerd de zwelling in het oog af te remmen, maar het probleem werd niet minder. We besluiten om het konijn onder verdoving te brengen en zorgen dat het oog open blijft en openen de cornea. Met een steriele afzuigbuis proberen we de verdikking in de voorste oogkamer weg te zuigen.

Er is een zwelling in de voorste oogkamer

We krijgen niet alles van de zwelling te pakken met de afzuigbuis, we hebben daarna de zwelling met een scherpe lepel weggehaald. Het was nog best een grote dikte die we eruit gehaald hebben.

Oogoperatie van de voorste oogkamer we openen de cornea en zuigen de verdikking eruit

De cornea wordt dichtgehecht met een ethilon ogf prolene 5-0 - 6-0 hechtdraad. En met een canule vullen we de oogbol weer op zodat deze bol staat

We gebruiken een scherpe lepel om de verdikking die we niet weg konden zuigen eruit te lepelen

Bij het pathologisch onderzoek zien we dat de kans op een phacoclastsiche uve´tis heel groot is.

Pathologisch onderzoek

Een week later ziet het oog er rustiger uit de oogdruk is goed 12 mmHg (normaal 10-25 mmHG.)

Er is een zwelling in de voorste oogkamer

twee weken later hebben we de hechtingen eruit gehaald de corea is mooi aan het genezen. We gaan nu terracortril oogzalf voorschijven 2x daags.

De hechtingen zijn eruit gehaald

Een maand later is het oog helemaal genezenen is de oogdruk goed: de oogdruk is 23 mmHg het oog ziet er goed uit, is glad en glanzend en hoeft niet eruit gehaald te worden.

Het oog is glad en glanzend en niet meer opgezet.

Bloedonderzoek, bewijzend of niet ....
Helaas heeft het bloedonderzoek geen diagnostische of voorspellende waarde, indien er geen andere oorzaak aan te wijzen is dan is ons advies om het als E. cuniculi te behandelen. lees verder over bloedonderzoek ....

Snel een behandeling inzetten, De eerste klappen zijn daalders waard ....
Hoe langer er gewacht wordt des te slechter wordt de prognose op herstel. Zorg dat een konijn met verschijnselen van E. cuniculi zo snel mogelijk behandeld wordt met medicijnen om de ontstekings reactie tegen te gaan en zo het proces te stoppen of zelfs weg te laten trekken..

Hoe gaat onze behandeling in zijn werk bij deze oogproblemen ....
We gaan het oog lokaal en systemisch behandelen met medicijnen.

  Welke medicjnen gebruiken wij om een oogprobleem door E. cuniculi te behandelen:

 • Fenbendazol = Panacur « (2x daags 10 mg/kg LG gedurende 1 maand en eventueel langer).
  Het is de vraag of dit echt nodig is - het probleem zit in het oog en komt niet echt het lichaam in.
  Indien er een ander symptoom is dat er een E. cunculi infectie is, dan is het zeker aan te bevelen om fenbendazol te geven.
 • Dexamethason « of alternatief oogdruppels (2-3x daags 1 druppel gedurende een paar weken).
  Deze dringen goed door in het oog.
 • Metacam « een NSAID. Om de ontsteking in de voorste oogkamer en eventuele pijn in het oog tegen te gaan.
  Indien het konijn last van het oog heeft.

Andere E. cuniculi verschijnselen ....
De konijnen die we met oogproblemen gezien hebben waren alleenstaande oogproblemen. Echter let op deze oogproblemen kunnen ook in combinatie met andere verschijnselen voorkomen zoals neurologische klachten aan de kop of in het ruggenmerg.

Hokgenoot wel of niet behandelen ....
Als je de informatie hierboven leest dan is het niet waarschijnlijk dat het hokgenoot gevaar loopt als er een oogprobleem tgv E. cuniculi ontstaat. Als je zeker wilt zijn kun je het hokgenoot wel gedurende 2 weken Fenbendazol geven maar het hoeft niet.

Lees over konijnen met andere verschijnselen van E. cuniculi ....
Lees dan verder op onze overzichts pagina van E. cuniculi.
Deze ziekte zorgt niet alleen voor problemen aan het oog maar ook voor een scheve kop, een slappe achterhand, trekken met een poot, omvallen, veel drinken en plassen, urinebrand en vermageren zonder aanwijsbare oorzaak.

Lees verder over Encephalitozoon cuniculi en ons onderzoek ....

___________________________________________________________________________________

NB: Er zijn bijna geen geregistreerde diergeneesmiddelen voor konijnen. De hierboven beschreven diergeneesmiddelen zijn geregistreerd voor het gebruik bij de hond of de kat.

Indien we als behandelend dierenarts denken dat er een diergeneeskundige noodzaak aanwezig is dan mogen we via de cascades behorend bij het Diergeneesmiddelenbesluit en de Diergeneesmiddelenregeling gebruik maken van de hierboven beschreven diergeneesmiddelen bij het konijn.

Lees verder over deze cascade volgens EU model ....
We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

Klik hier om naar onze mobiele of light website te gaan, ideaal om even snel openingstijden en spreekuurtijden te vinden Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan