Haken op de kiezen bij konijnen

oorzaken van gebitsproblemen bij een konijn er zijn twee stromingen

Gebitsproblemen door verkeerde voeding:
Er zijn twee stromingen die het ontstaan van gebitsproblemen verklaren.

 • 1. Te weinig slijtage door het eten van onvoldoende ruwvoer, zoals hooi en dergelijke.
 • 2. Onvoldoende opname van calcium en vitamine D zorgt dat er metabolic bone disease ontstaat. Het bot van de kaken wordt slapper en slapper.

  Naar ons als dierenartsen van Dierenkliniek Wilhelminapark is de 2e optie de voornaamste oorzaak van het ontstaan van gebitsproblemen:
  Het calcium en vitamine D tekort is de voornaamste oorzaak van het ontstaan van gebitsproblemen!

  ADD - Acquired Dental Disease = verkregen gebitsproblemen ....

  Konijnen hebben een ongewone calcium stofwisseling. Wanneer een konijn voeding met te weinig calcium en vitamine D krijgt ontstaat er een tekort aan calcium in het bloed.

  Geef geen gemengd voer aan een konijn dit kan gebitsproblemen veroorzaken

  Een konijn dat bijvoorbeeld gemengd voer krijgt eet vaak alleen de lekkere dingen op. Het zal vaak de bikskorrels die er tussen zitten laten liggen.

  Deze bikskorrels zijn juist belangrijk voor de calcium en vitamine D opname van het het konijn en het krijgt dus te weinig hiervan.

  Dit zal er toe leiden dat het konijn calcium uit zijn kaakbot gaat halen. Hierdoor ontstaat botontkalking. Dit heet osteodystrofie, of medisch niet helemaal correct, osteoporose.

  Het kaakbot wordt slapper en de kieswortels slijten niet op elkaar maar groeien het kaakbot in. Als ze tegen de cortex aangroeien die stevig is dan gaan de kiezen scheef groeien. Met als gevolg dat er slijtage problemen ontstaan waardoor haken gevormd worden!

  In de bovenkaak gaan de haken uitgroeien richting het wangslijmlvlies en in de onderkaak gaan de haken richting de tong uitgroeien.

  Afwijkende stand (malocclusie) van de kiezen kan ontstaan doordat de kiezen losser in het kaakbot komen te staan. Hierdoor ontstaan, door afwijkende slijtage, haken op de kiezen welke de tong en de wang kunnen beschadigen.

  Konijn add geeft standsafwijkingen en slijtage problemen zoals haken op de kiezenKonijn kiesafwijkingen ontstaan tgv add = acquired dental disease


  De haken kunnen in de tong of de wang gaan steken. Dit is erg pijnlijk voor het konijn en een konijn kan daardoor minder gaan eten of zelfs stoppen met eten.

  Konijn haken op de kiezen: bovenkaak haken naar het wangslijmvlies en onderkaak haken naar de tong

  Ook kunnen de konijnen een natte kin krijgen omdat ze door de irritatie van de haak op het slijmvlies van tong of wang meer gaan speekselen.

  Diagnose...

  Als gedacht wordt aan haken op de kiezen kunnen die al vaak door middel van een bek-inspectie aangetoond worden. Deze inspectie kan het best gedaan worden door met behulp van een oorkijker (otoscoop) met een speciaal opzetstuk in de bek te kijken. Meestal zijn zo de haken al goed te zien. Soms moet een konijn verdoofd worden om een goed beeld te krijgen van de kiezen.

  Konijn anesthesie

  Voorbereiding...

  Voor de haken kunnen worden verwijderd dient het konijn eerst onder sedatie te worden gebracht. We hebben een speciale dosering voor de konijnen verdoving ontwikkeld en het verdovingsrisico bij ons voor een konijn is niet groter dan voor een hond of kat. We geven een pijnstiller en een antibioticum voordat we aan de behandeling beginnen.

  De behandeling ...

  Vooraleerst de haken verwijderd kunnen worden is het van belang om een goed zicht op de kiezen te krijgen. Een beksperder of verende wangsperder (voor op de snijtanden), een wangsperder (diverse maten) en goede verlichting zijn hiervoor onmisbaar. Ook is het aan te raden om een loepbril te gebruiken om de kiezen goed te kunnen zien. We maken zoveel mogelijk foto's van het gebit, dit heet stomatoscopie = foto's in de mondholte.

  We gaan het gebit van een konijn behandelen ....

  De gebitsbehandeling bij een konijn: goed instrumentarium en verlichting

  Op de foto's hieronder is een normale kies behandeling van ons te zien: we boren de haken weg ....

  We boren haken op de kiezen van konijnen weg

  Behandel methodes van kiesproblemen .....

  Het is belangrijk om te weten dat de haken kunnen terugkomen, soms al na enkele weken. De stand van de kiezen is afwijkend geworden en de kiezen groeien 2 tot 4 mm per week, na een paar weken zijn de problemen vaak weer terug!

  Er zijn 3 manieren om de haken bij kiezen weg te halen:

 • 1. Alleen de haken weghalen
 • 2. Het radicaal inkorten van de kiezen
 • 3. Het "radicaal" inkorten van de kiezen met behoud van glazuurrichels

  Als dierenartsen van dierenkliniek Wilhelminapark gebruiken we de derde manier: het radicaal inkorten van de kiezen met behoud van de glazuurrichels. Het grote voordele is dat een konijn gelijk weer kan gaan eten!

  Het radicaal inkorten van de kiezen van konijnen met behoud van glazuurrichels

  Het probleem komt echter terug?!

  In een klein deel van de konijnen zal een enkele gebitsbehandeling tot een oplossing leiden. Echter in het merendeel van de gevallen zal het probleem steeds weer terugkomen. Als de stand van de kiezen afwijkend is geworden dan zal het probleem steeds weer terugkomen!

  Groeien de kiezen altijd door?

  Het is bekend dat de tanden en kiezen gedurende het gehele leven door blijven groeien. Echter als er ADD kiezen zijn ontstaan dan kan de pulpaholte = het leven - steeds meer en meer in de verdrukking raken en de groei van de kies gaat dan afnemen of zelfs geheel stoppen. Bij konijnen met ADD zal in het merendeel van de konijnen de groei van de kiezen steeds minder en minder worden: de snelheid van de uitgroei zal afnemen ....

  De snelheid van de kies goei stopt na verloop van tijd

  Op de volgende pagina's gaan we de extractie en het stoppen van de groei door een wortelkanaalbehandeling bespreken.

  Zijn er alternatieve behandel manieren ....

  Een wortelkanaalbehandeling bij het konijn

  We krijgen vaak de vraag of we de afwijkende kiezen bij het konijn kunnen trekken om op die manier het probleem op te lossen. Het probleem is dat een konijn 6 kiezen in de bovenkaak en 5 in de onderkaak heeft. Ze staan in direct contact met elkaar. Als we een kies in het midden trekken dan zullen de tegenoverliggende kiezen blijven doorgroeien.

  Kies extracties ....
  Als we kiezen trekken dan zullen we de 1e en 2e kies vooraan of achteraan de rij van de kiezen trekken en niet de kiezen in het midden van de rij.

  Wortelkanaal behandeling ....
  Als alternatief hebben we tegenwoordig ook de mogelijkheid om de groei van de kiezen te stoppen door een wortelkanaalbehandeling - een pulpectomie op de 1e, 2e of 3e kiezen van de onderkaken. We zullen een wortelkanaal behandeling op de beide kieswortels van elke kies uit te voeren. Door woretelkanaalbehandeling stopt de groei en blijft de kies op de juiste lengte. De ervaring is dat de tegenoverliggende kies zich niet extra gaat verlengen.

  De kiezen wegslijpen bij een konijn

  Lees verder over de behandeling van haken bij konijnen ....
 • We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

  Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

  Klik hier om naar onze bibliotheek te gaan, ideaal om even snel informatie te vinden Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

  Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan