Gevraagd: materiaal voor FIP onderzoek!

Het onderzoek heeft 4 jaar gduurd en is nu afgelopen. Er wordt geen onderzoeks materiaal meer gevraagd door de Facukteit Diergeneeskunde voor onderzoek ....

Een onderzoeksgroep onder leiding van Peter Rottier en Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskunde, vakgroep Departement Infectieziekten en Immunologie, Afdeling Virologie, wil de oorzaak van het muteren van een "normaal" enteraal Coronavirus in het virulente FIP-virus onderzoeken.

Doel van het onderzoek:
Het doel van het onderzoek is het opsporen van de verschillen tussen FIP stammen en enterale coronavirusstammen om zodoende specifiekere testen te kunnen ontwikkelen voor FIP en meer inzicht te krijgen in de ontstaanswijze van de ziekte.

Wat wordt er gezocht?
Indien u een kat heeft die verdacht wordt van FIP dan willen we u vragen of u materiaal beschikbaar wilt stellen voor dit onderzoek!

    De onderzoekers zouden van uw kat graag het volgende ontvangen:
  • Van de kat met de FIP verdenking een bloedmonster (serum en EDTA).
  • En indien aanwezig vocht uit borst en/of buikholte.
  • Ontlasting van de met FIP verdachte kat
  • Ontlasting van de andere katten bij u thuis om te zien of deze besmet waren met enterale coronavirus (dit mag eventueel verzameld en ingevroren worden)
  • Mocht het (helaas) tot euthanasie komen dan zouden de onderzoekers uw kat willen onderzoeken
    Indien de kat moet worden geeuthanaseerd wordt u en uw dierenarts gevraagd om de sectie te laten verrichten in Utrecht om de diagnose definitief te laten bevestigen. (dit kan ook een cosmetische sectie zijn).

Hoe kunt u met dit onderzoek meedoen?
Als dierenartsen doen we een beroep op u om materiaal voor dit onderzoek in te sturen zodat we meer inzicht krijgen de oorzaak van het ontstaan van deze ziekte. Mocht u mee willen doen dan kan uw dierenarts contact opnemen met Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskunde.

Wat houdt het onderzoek in?
Feline Infectieuze Peritonitis of FIP is een ernstige meestal fataal verlopende ziekte bij de kat die veroorzaakt wordt door een coronavirus. Dit coronavirus is een virulente mutant van het meer algemeen voorkomende enterale coronavirus (FeCV = Feline Enteraal Coronavirus). Deze mutaties treden op in een met enterale coronavirus besmette kat.

Waardoor ontstaat FIP?
De oorzaken die het muteren van het genoom van een enterale coronavirus in het virulente FIP-virus veroorzaken zijn niet opgehelderd. Kennis hieromtrent zou nieuwe mogelijkheden creŽren tot betrekking tot de diagnostiek en preventie. Huidige technieken maken het mogelijk om grotere delen van het genetisch materiaal in kaart te brengen. Dit onderzoek is erop gericht om de genetische code van FIP-stammen en de gerelateerde enterale coronavirusstammen (binnen eenzelfde groep katten) te bepalen. Vergelijking van deze genetische codes van FIPV-FeCV stammen uit verschillende groepen geeft mogelijkheden om de relevante mutaties te identificeren. (dit was een oproep in het Tijdschrift van Diergeneeskunde van februari 2007)

Klik op de foto hieronder voor meer informatie over de Afdeling Virologie, als u op die pagina aan de linkerkant de titel FIP aanklikt ziet u meer informatie over het onderzoek.

Lees verder bij de faculteit Diergeneeskunde ....

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via ons vragenformulier.

Voor meer informatie over FIP, lees verder ....