Parvo


Deze ziekte wordt veroorzaakt door een klein virus (het parvovirus). Infectie vindt plaats door opname van de virusdeeltjes, die door besmette dieren o.a. met de ontlasting worden uitgescheiden. Het virus blijkt ongevoelig te zijn voor veel ontsmettingsmiddelen. Het virusdeeltje kan gedurende lange tijd in de omgeving aanwezig blijven. Vooral jonge dieren zijn gevoelig voor de infectie maar ook oudere kunnen zich besmetten. De ziekte kenmerkt zich vaak door koorts of braken gevolgd door diarree, bij jonge dieren kan soms ook de hartspier aangetast worden.