Dierenkliniek Wilhelminapark utrecht

Het gebit van de cavia

Voor uitgebreide informatie over het gebit van de cavia kijk op onze tandheelkundige website dierengebit We hebben op deze tandheelkundige website www.dierengebit.nl een groot aantal pagina's gemaakt over het normale en het afwijkende gebit bij de cavia. Op deze pagina staat een soort samenvatting van die pagina's.

Het normale gebit van de cavia

De cavia is een nestvlieder bij de geboorte is eigenlijk alles aanwezig. Als de cavia geboren wordt is het zijn volwassen gebit al aanwezig. De cavia kan dan ook gelijk beginnen met eten.

een cavia op de tafel bij een dierenarts Normaal gebit van de cavia

De tandafslijting bij een cavia Het heeft 4 snijtanden en 16 kiezen welke gedurende het hele leven doorgroeien.

Wanneer groei en slijtage niet in evenwicht zijn zullen problemen ontstaan. Er zullen haken op de kiezen ontstaan welke een brug over de tong zal vormen, dit bemoeilijkt het eten en de cavia zal stoppen met eten.

De snijtanden groeien wel 6-8 cm per jaar. Het is dus heel belangrijk dat de tanden goed op elkaar afslijten. De cavia knaagt om zijn snijtanden kort, scherp en beitelvormig te houden.

Aan de tanden van een cavia is veel te zien: stand, slijtage en lengte zijn daarbij belangrijk

Als dierenartsen adviseren wij als voeding voor de cavia

 • hooi: onbeperkt
 • caviavoer: 10 - 15 gram per dag in 2x daags
 • groente
 • vitamine C (uit voer + 1 tablet van 50 mg per cavia per dag)

  Vitamine C is erg belanrijk

  Cavia's hebben vitamine C nodigVoeding speelt een belangrijke rol voor een goed gebit. Een cavia moet veel hooi eten zodat de kiezen goed op elkaar afslijten tijdens het vermalen. Ook vitamine C speelt een grote rol. Indien er geen of te weinig vitamine C binnen opgenomen wordt dan zullen er binnen 10 dagen al problemen ontstaan, zoals bloedingen in gewrichten en spieren, je krijgt dan pijnlijke knie en elleboog gewrichten, maar ook pijnlijke kaakgewrichten, hierdoor wil de cavia niet meer eten.

  Tijdens onze diergeneeskunde studie leerden we dat een cavia 10 - 15 mg vitamine C per dag nodig hebben, naar ons idee is dit echter veel te weinig. Als cavia dierenartsen van Dierenkliniek Wilhelminapark adviseren wij een dosering van 50 - 100 mg vitamine C per cavia per dag

  Zie meer informatie over vitamine C bij de cavia ....

  Gebitsproblemen bij de cavia

   Wat zijn de symptomen van een cavia met een gebitsprobleem:
  • wel willen eten maar niet kunnen eten. De cavia komt wel naar de etensbak maar gaat daarna niet eten.
  • vermageren, weeg elke week je cavia !
  • veel speekselen, natte kin
  • algeheel ziek zijn
  • slechte vacht
  • tandenknarsen: kan een pijnuiting zijn
  • maagdarmstoornissen zoals diarree of juist obstipatie

  Oorzaken van gebitsproblemen

   Oorzaken voor gebitsproblemen bij de cavia:
  • een tekort aan vitamine C => Hierdoor ontstaan pijnlijke kaakgewrichten en slappe kaakspieren en wil de cavia niet meer eten.
  • een tekort aan vitamine D (door te weinig zonlicht) => hierdoor ontstaan er slappe tanden die makkelijk afbreken.
  • bij de cavia slijten de eerste kiezen boven en onder niet goed op elkaar waardoor hier al snel overgroei en haakvorming kan optreden. Je ziet dan dat er een brug gevormd wordt over de tong.
  • trauma met een kaakluxatie: als de cavia ergens op bijt en het kaakgewricht wordt beschadigd dan kan er een groot probleem ontstaan.
   LET OP"ook het onfverdoofd kijken met een baksperder kan een kaakluxatie verorozaken!
  • trauma met afgebroken tand: Wanneer de tand door trauma verloren gaat kan de tand na verloop van tijd weer teruggroeien. Echter deze kan dan verkeerd groeien waardoor een afwijkende stand ontstaat. Soms groeit de tand helemaal niet meer terug. De tegenoverliggende snijtand slijt dan niet af en zal door blijven groeien.
  • abcessen: ontstekingen van de kieswortels waardoor abcessen kunnen ontstaan.
  • LET OP: andere oorzaken van niet eten zijn:
   blaasproblemen, cysteuze ovaria, baarmoederproblemen, diarree, melkkliertumoren. Deze ziektes kunnen aanleiding geven tot gebitsafwijkingen, doordat de cavia minder goed gaat eten en daardoor slijten de tanden niet goed.

  We hebben een mooie overzichtspagina gemaakt op onze dierengebit website - lees verder over symptomen van een gebitsprobleem bij een cavia ....

  Wanneer u vermoedt dat uw cavia problemen heeft met het gebit is het belangrijk om gelijk naar een dierenarts te gaan. We zullen als dierenarts het gebit en de kop controleren. Er zit altijd veel voedsel in de mond en moet deze eerst uitgespoeld worden. Omdat de mondholte van een cavia in verhouding erg nauw is en de tong groot kan er soms niet tot helemaal achterin de bek worden gekeken. Voor een volledig onderzoek van het gehele gebit kan sedatie noodzakelijk zijn. Dit om te voorkomen dat afwijkingen aan de kiezen achterin de bek gemist worden.

  Bekinspectie bij een cavia

  Spoel eerst de mond uit anders kun je niets zien, een cavia ademt door zijn neus en de bek zit altijd vol met eten. Voor een bekinspectie of een verdoving spoelen we eerst de mond uit met water.
  Hierna kijken we met een oorkijker met speciaal opzetstuk of een wangsperder of een video endoscoop.

  bekinspectie bij een cavia, spoel eerst de mond uit en kijk dan met een speciale oorkijker of met wangsperders: GEBRUIK GEEN BEKSPERDER ZONDER VERDOVING, zie foto hieronder

  Dit zijn beksperders: GEBRUIK GEEN BEKSPERDER ZONDER VERDOVING bij een cavia of een konijn

  bekinspectie en beelden vastleggen met video endoscoop dr. Fritz een cavia met een kaakluxatie, je ziet de schuin afgesleten tanden en een scheve tandas

  De behandeling van problemen met de snijtanden

  Meestal geen tandprobleem alleen
  Alleen als een tand afgebroken is dan is er sprake van een op zich zelf staand tandprobleem. In het merendeel van de gevallen is de oorzaak van een afwijkende tandstand, tandas of slijtage te zoeken in een ontsteking van een tand- of kieswortel, vitamine C of D tekort of een kaakgewrichtsprobleem!

  Alleen een tand inkorten is niet de oplossing!

  Kroonreductie van de snijtanden door het knippen van de snijtanden: liever niet!

   Helaas worden nog veel afwijkende snijtanden van cavia's geknipt. Om een aantal redenen wordt dit gezien als een dieronvriendelijke behandeling:
  • Risico van het splijten van de tanden in de lengterichting, en daardoor abcesvorming.
  • Het knippen is pijnlijk voor de cavia.
  • De afgeknipte tanden houden scherpe randen over die de tong en de lip kunnen beschadigen.
  • Knippen is een tijdelijke oplossing waarbij er niets gedaan wordt aan de onderliggende oorzaak. Vaak zijn de kiezen verlengd en daardoor zijn de kiezen verlengd.

   Wij adviseren dan ook om de snijtanden van een cavia niet te knippen maar om te slijpen of voor een andere blijvende oplossing te kiezen.

  Kroonreductie van de snijtanden door het slijpen van de snijtanden.

 • Als de cavia het toelaat kan dit zonder verdoving.

  Dit is een betere methode dan knippen om snijtanden in te korten. Hierbij wordt de tand met behulp van een hoge snelheid tandartsenboor afgeslepen.
  Een nadeel van deze methode is dat de behandeling iedere 3-4 weken herhaald dient te worden omdat de snijtanden door blijven groeien.

  Deze methode is geschikt wanneer er een afwijkende stand is ten gevolge van trauma. De overgebleven tand (die wel doorgroeit maar niet meer kan afslijten op de tegenoverliggende tand) kan dan tijdelijk ingekort worden met de dremel totdat de getraumatiseerde tand teruggegroeid is.

  1 tand onder tov 2 tanden boven of andersom
  Indien 1 tand is afgebroken dan lukt het de cavia aardig om de tegenoverliggende tanden goed op lengte te houden, af en toe moeten we ze dan op de juiste lengte afslijpen.

  Cavia tanden afslijpen

  Extractie van de snijtanden bij de cavia

  Een cavia kan minder goed dan een konijn leven zonder snijtanden, zonder tanden komt een cavia moeilijk weer aan het eten. Als het kan trekken we maar n of twee tanden bij de cavia. Vaak kan een cavia met bijvoorbeeld twee tanden in de bovenkaak de ene tand in de onderkaak op de juiste lengte houden.
  De tanden zijn niet zomaar even te trekken: de lengte van de tanden in de boven- en onderkaak zijn erg lang, het is lastig om deze zomaar even te trekken. ls een enkele tand bij een cavia wordt getrokken, dan zal dit onder anaesthesie (= verdoving) gebeuren.
  Zie een pagina over het trekken van de tanden op onze dierengebit website ....

  Het behandelen van haken op de kiezen bij de cavia

  Wanneer er haken op de kiezen zijn ontstaan zullen deze verwijderd moeten worden omdat het zorgt voor veel ongemak bij de cavia.

 • Haken op de onderkaakskiezen vormen een brug over de tong
 • Bij een kaakgewrichtsprobleem kunnen echte vleugels op de kiezen ontstaan
 • Haken op de bovenkaakskiezen steken in het slijmvlies van de wang.

  Als een brug over de tong is gevormd kan een cavia moeilijk eten, de tong wordt als het ware opgesloten en de cavia kan het eten niet wegwerken / wegslikken .

  Cavia kiezen normaal en afwijkend

  De behandeling moet onder anesthesie (=verdoving) gebeuren.

  Een cavia is niet goed aan zijn kiezen te behandelen zonder verdoving

  Bij het gebruik van een beksperder zonder verdoving is het gevaar dat een kaak uit de kom raakt levensgroot als de cavia zich verzet!

  Met behulp van een tandarts low speed boor kunnen haken op de kiezen weggeslepen worden. Het is hierbij van belang dat het slijmvlies van de bek goed beschermd wordt.,br> Als medicijnen krijgt de cavia een injectie pijnstiller en een anabool steroid. We geven pijnstiller (metacam), dwangvoer en het advies elke dag een tablet vitamine C te geven meenaar huis. Indien de kiezen erg zacht zijn dan laten we de eigenaar de cavia vitamine D geven.

  Het is belangrijk om te weten dat de haken vaak terugkomen, soms al na enkele weken. Dit betekent dat bij sommige cavia's de behandeling regelmatig herhaald dient te worden.

  Het is van belang om in de gaten te houden of de cavia de eerste dagen na de ingreep goed eet. Meestal is dit geen probleem maar soms is het nodig om het een aantal dagen te dwangvoeren. Bij voorkeur met juvenile omdat hier veel vezels inzitten die goed zijn voor het maagdarmkanaal en de cavia's het goed accepteren. Ook zullen we een paar dagen pijnstilling meegeven.

  Cavia kaakluxatie is na een aantal behandelingen genezen

  Extractie van de kiezen: is lastig!

  Het trekken van de kiezen is lastig omdat de bek erg nauw is en de kiezen met lange wortels verankerd liggen in de kaak. Tevens zal de tegenoverliggende kies door blijven groeien en voor problemen zorgen. Het trekken van de kiezen wordt dan ook afgeraden en alleen gedaan als het echt niet anders kan.
  We hebben de ervaring dat de cavia zich goed kan redden na een extractie, maar we voeren dit alleen uit als het echt niet anders kan.
  Lees verder over de kiesextractie bij een cavia .....

  Als er in de onderkaak een reuskies aanwezig is - een zeer grote kies die door de onderkaak doorgroeit - dan is de extractie nog moeilijker. Bij een reuskies kunnen we de kieswortel wegboren. De kies is dan dood en zal uitgroeien richting de mondholte en afslijten op de kiezen van de bovenkaak. Lees verder over de reuskieswortel wegboren bij een cavia .....

  Dwangvoeren

  Als een cavia niet uitzichzelf gaat eten dan moet het gedwangvoederd worden. We gebruiken als dwangvoer een mengsel van juvenile met verweekte Science Selective Guinea Pig brokjes

  Het dwangvoeren van een cavia Zorg dat de spuit voldoende diep in de mond komt Het dwangvoeren van een cavia

  Lees voor meer informatie over dwangvoeren van een cavia ....

  We hebben op onze tandheelkundige dierengebit site een groot aantal pagina's over het gebit bij de cavia gemaakt. De tanden en kiezen en de kaakbewegings belemmering wordt beschreven. Ook laten we het gewone gebit zien en de afwijkende tanden en kiezen. Aan de hand van de afwijkende tanden en kiezen is te achterhalen waar de oorzaak van het gebitsprobleem is.

  dierengebit

  Cavia tandheelkunde op Dierengebit


  Lees verder op onze tandheelkundesite www.dierengebit.nl over het normale en het afwijkende gebit van een cavia.
  Er staat op deze site veel meer informatie over het gebit van de cavia !!!!

  lees verder .....

  Bronnen

  Bovenstaande tekst komt grotendeels uit hetgeen wij uit ervaring hebben opgedaan met het behandelen van gebitsproblemen bij cavia's en uit de afstudeerscriptie van onze dierenarts Diane van Driel, "Tandheelkundige problemen bij Rodentia en Lagomorpha", Universiteit voor gezelschapsdieren, faculteit der Gezelschapsdieren, augustus 2001.

  Dierenarts Evert-Jan de Boer heeft alle literaruur die verkrijgbaar is doorgenomen. Waaronder Rabbit an Rodent Dentistry van Vittorio Capello. Ferrets Rabbits and Rodents van Quesenberry. Het BSAVA Manual of Ferrets and Guinea Pigs. Biology and Medicine of Rabbits and Rodents, door Harkness and Wagner's.
  En het volgen en geven van lezingen bij het K en K congres van Proveto.


 • We zijn ons ervan bewust dat we met frames werken en dat u mogelijk op een aparte website pagina terecht bent gekomen, maar u kunt zo weer naar ons terug, klik gewoon op 1 van de afbeeldingen hieronder ....

  Klik hier naar onze homepage te gaan Klik hier om naar onze tandheelkundige site www.dierengebit.nl te gaan

  Klik hier om naar onze mobiele of light website te gaan, ideaal om even snel openingstijden en spreekuurtijden te vinden Klik hier naar onze youtube pagina te gaan

  Klik hier om naar onze facebook pagina te gaan